Minimální rozsah služeb každého realitního makléře sítě RE/MAX

7. Minimální rozsah služeb

a) prohlídka nemovitosti a doporučení kupní ceny/výše nájemného;
b) inzerce na webu www.re-max.cz, vypracování marketingové strategie za účelem propagace nemovitosti zahrnující umístění reklamní plachty, inzerce v tisku a jiných médiích atd.;
c) zajištění výpisu z katastru a katastrální mapy;
d) zajištění prohlídek nemovitosti se zájemci;
e) uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita, zorganizování potřebných jednání smluvních stran nezbytných k uzavření smlouvy o advokátní či notářské úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní/nájemní a smlouvy kupní/nájemní;
f) příprava standardní smluvní dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní/nájemní, kupní/nájemní smlouva, smlouva o advokátní úschově, návrh na vklad);
g) organizace podpisu smluvní dokumentace včetně ověření podpisů;
h) podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění kolku;
i) předání nemovitosti včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu;
j) administrativní zajištění úhrady daně z převodu nemovitosti.