http://www.cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2019.html

Účel

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.

Obsah

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

801 | Budovy občanské výstavby

Konstrukčně materiálová charakteristika:

  • 1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
  • 2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
  • 3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
  • 4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
  • 5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
  • 6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
  • 7 | svislá nosná konstrukce kovová
  • 8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
  • 9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.
JKSO průměr konstrukčně materiálová charakteristika
1 2 3 4 5 6 7 8 9
801 Budovy občanské výstavby 7660 7315 8510 9950 7800 6670 6345 7800 6905  
801.1 Budovy pro zdravotní péči 8420 8580 8580   8100          
801.2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu 9145 8600   11660 8120   8200      
801.3 Budovy pro výuku a výchovu 7660 5610   7215 7215 6575   11690    
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu 9135 5630 10130 12700 9085     8120    
801.5 Budovy pro tělovýchovu 8260 7050 10430   5850       9705  
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu 7620 6735 7945   7615 7785 4565 9305 9385  
801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci 7500 6890 7380 7940 10340 5935     6500  
801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 7175 6955     8085     6485    
801.9 Budovy pro sociální péči 6490 8420     7135 5850 4560