Účel

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.

Obsah

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

Účelové měrné jednotky

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména

 • » u oborů pozemního stavitelství m3 obestavěného prostoru /m3OP/
 • » u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT)
 • » u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 UP)

803 | Budovy pro bydlení

Konstrukčně materiálová charakteristika:

 • 1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 • 2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
 • 3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 • 4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
 • 5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
 • 6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
 • 7 | svislá nosná konstrukce kovová
 • 8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
 • 9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru.

JKSOprůměrkonstrukčně materiálová charakteristika
123456789
803Budovy pro bydlení96007585115109710802511170
803.1Domy bytové typové s neunifikovanými konstrukčními soustavami7685706082107790
803.2Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými78157815
803.3Domy bytové typové s unifikovanými konstrukčními soustavami panelovými87758775
803.4Domy bytové typové s unifikovanými konstrukčními soustavami jinými než panelovými7690705582257795
803.5Domy bytové netypové90757870929010060
803.6Domky rodinné jednobytové86658610866091858210
803.7Domky rodinné dvoubytové87508610866091858545
803.8Chaty pro individuální rekreaci781578307800
803.9Domky bytové se služebním vybavením8550714510300909074508760