Rodinný dům Všenory

Nabídková cena: 6.790.000,- Kč

(Včetně provize, právního servisu a advokátní úschovy)

 

 

Výstavba domu:
• 1924-1926

Plynovod:
• přiveden do objektu

Vodovod:
• vlastní studna na užitkovou vodu – přivedeno do domu. Voda ve studni kontaminována při povodní r. 2002, od tét doby používána výučně jako užitková voda
• v ulici položen vodovod a přivedeno za plot k domu, ale není připojeno dovnitř do domu (další info v sekci Kanalizace)

TUV:
• elektrický bojler

Kanalizace:
• aktuálně je domovní WC odkanalizováno do jímky umístěné mezi jabloní a prádelnou a koupelna do trativodu
• dřez v kuchyni aktuálně nepoužívat, není připojen na kanalizaci
• K připojení na obecní kanalizaci a vodovod byl zajištěn projekt a je stavebním úřadem vystaveno územní rozhodnutí, kteréře je přenositelné na nabyvatele a platné 2 roky od května 2021.
V územním rozhodnutí je podmínka, že se nesmí míchat voda z řádu a studny.
• kanalizace bude tlaková, je osazená jímka, čerpadlo, včetně přivedení elektřiny. Zatím není zprovozněno. Čeká se na kolaudaci obecního řádu jak kanalizace, tak vodovodu. Dům je třeba napojit na připravenou jímku.

Izolace proti zemní vlhkosti:
• není

Elektřina:
• přivedena do objektu. Věcné břemeno pro ČEZ
• elektroinstalace v domě původní

Vytápění:
• plynový kotel + radiátory
• ve sklepě je ještě naftový kotel ze 70-tých let. Záložní kotel na uhlí je novější

Střecha:

• opatřena novými betonovými taškami před cca 10-ti lety
• původní dřevěný krov
• pojistná hydroizolace je
• tepelná izolace není
Doporučení: otočit okap na severní straně domu střechy, aby nešel k ulici, ale do zahrady

Bazén na zahradě:
• vybetonovaný, zevnitř pouze natřený, není vydlážděn (pouze okraj). Hloubka 1m az 1,5 m.

Změny, rekonstrukce a události v průběhu let:
• krátce po druhé světové válce zazděno okno na západ a zbudován vikýř, který byl formálně schválen r. 1992
• cca v roce 1965 instalovány parkety v obou pokojích ve 2. nadzemním podlaží
• koupelna v kuchyni provedena někdy v 60-tých letech 20. století
• garáž vyhloubená v roce 1971 v do té doby nepodsklepené části domu
• v roce 1971 odstraněna příčka v obývacím pokoji a zazděno jižní okno (u jídelního stolu)
• plynofikace a plynový kotel v 90-tých letech
• r. 2000 provedena izolace a povrch z asfaltových pásů na terase
• r. 2002 byl dům zasažen povodní (aktuálně dle intermap.cz ve 4. zóně s vysokým nebezpečím výskytu záplavy/povodně), poté došlo k vydláždění předsíně a obývacího pokoje v 1. nadzemním podlaží, od té doby žádnou povodní dům zasažen nebyl