Prodej/nabytí Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z příjmu fyzických osob Poznámky
Prodej při vlastnictví déle než 5 let, nebo prodej DV kdy podíl v družstvu déle než pět let   OSVOBOZENO  
Prodej při bydlišti alespoň 2 roky (ne u DV a obch. majetku)   OSVOBOZENO  
Prodej při vlastnictví kratším než 5 let a bez bydliště   PLATÍ SE  
Prodej (bydlení předtím) a koupě nové nemovitosti pro zajištění vlastní bytové potřeby (koupě 1 rok před prodejem a 1 rok po prodeji)   OSVOBOZENO* *Pokud je příjem z prodeje vyšší než investice do nového, tak je nutno tento rozdíl zdanit
Nabytí dědictvím OSVOBOZENO OSVOBOZENO* *Hodnotu vyšší než 5 milionů je povinnost oznámit
Dar u příbuzných v přímé i nepřímé linii, případně od osoby, se kterou jste min. 1 rok před darováním žili ve společné domácnosti OSVOBOZENO OSVOBOZENO* *Hodnotu vyšší než 5 milionů je povinnost oznámit
Dar od jiné osoby OSVOBOZENO PLATÍ SE  
Prodej do 5-ti let od zdědění nemovitosti od příbuzného v přímé linii – započítávájí se roky vlastnictví zůstavitele a pokud součet je vyšší než 5 let   OSVOBOZENO  
Prodej do 5-ti let od zdědění nemovitosti od příbuzného v přímé linii – započítávájí se roky vlastnictví zůstavitele a pokud součet je nižší než 5 let   PLATÍ SE* *Základ daně je prodejní cena minus výše odhadu pro dědické řízení
Prodej do 5-ti let od zdědění nemovitosti od příbuzného v nepřímé linii a od kohokoliv jiného – NEzapočítávájí se roky vlastnictví zůstavitele   PLATÍ SE* *Základ daně je prodejní cena minus výše odhadu pro dědické řízení